• Tag:

   

   

   

   

   

   

   

   

  早上,弄了一长条断节方石回来,估计是古建筑的门柱,刻有对联的最后三个字"民物寿"在侧,四角雕竹节型,足有一米五长.

  准备把它立在书店内一角.

  晚上,在许冰家喝茶,有警员来访做登记.
  警员突然提到:今天有位阿姨向我们反映,摆在她家门口20多年的一条石头,被几个工人搬走了.

   

   

   

   

   

  分享到:

  历史上的今天:

  2010-08-23 2010-08-23

  评论